přeskočit k navigaci »

Nacházíte se zde: úvodní stránka » zajímavosti » příroda » Naučná trasa Bludná

Naučná trasa Bludná

 

Vážení návštěvníci,
vítáme Vás na turistické naučné trase, která vám přiblíží pestrou historii zaniklé horské osady Bludná a jejího okolí. Projdete se po prastaré zemské hranici, budete si moci prohlédnout krásy vrchovištního rašeliniště a vydáte se do míst, kde se v minulosti intenzivně těžily rudy cínu a železa. Trasa vedená převážně po udržovaných lesních cestách je pokračováním Horské naučné stezky Hřebečná, kterou propojuje do uceleného okruhu. Vlastní naučná trasa Bludná má 10 zastávek a měří 8 km, jež lze pohodlně absolvovat za 3 až 4 hodiny.

Co všechno na trase uvidíte

  1. Přírodní rezervace Ryžovna. Na ploše 20 hektarů jsou chráněna mj. vzácná společenstva horských rostlin a relikty starých bučin, které se vyskytují především na severním okraji čediči budovaného návrší. Na vrcholku hřebene vznikla po 2. světové válce radiotechnická hláska, činná až do 70. let minulého století.
  2. Vrchovištní rašeliniště a vřesoviště Spáleniště. Jižně od cesty se na horském plató Krušných hor v nadmořské výšce okolo 1 000 metrů rozprostírá rozsáhlý komplex podmáčených horských luk, vřesovišť a rašelinných jezírek s typickými porosty kleče, vřesu, vlochyně, šichy, suchopýru a dalších, často vzácných a chráněných horských rostlin.
  3. Historická zemská hranice. Tímto místem až do poloviny 16. století probíhala hranice mezi Českým královstvím a Saskem, resp. mezi panstvím hrabat Šliků na jihu a územím náležícím saskému kurfiřtovi na severu.
  4. Staré cínové doly. Romantické pozůstatky povrchového cínového dolu Drahá kožešina, ve kterém se doloval cínovec ze strmých greisenových poloh ještě na počátku 19. století.
  5. Železorudný důl Pomoc Boží. Kdysi největší železorudný důl v okolí Horní Blatné, který pracoval od 16. až do konce 19. století a krátce ještě za první světové války.
  6. Blatenský vodní příkop. 13 km dlouhý příkop přivádějící vodu pro provoz dolů a úpravnických zařízení z Božího Daru až do Horní Blatné, unikátní technická památka z poloviny 16. století. Vodu z příkopu využívala i většina dolů na Bludné, zejména pro pohon vodních kol a stoup.
  7. Bludná. Zaniklá báňská osada, v 16.–19. století významné centrum dolování cínových a železných rud. Leží v místech tzv. bludenské poruchy – obrovského zlomového pásma směru SZ–JV a délky přibližně 18 km.
  8. Červená jáma. Gigantická propadlina v místě starých cínových dolů ze 16.–18. století, největší svého druhu v ČR. Hlavní, elipticky protažená pinka směru SV –JZ má délku 230 metrů, šířku kolem 30 metrů a hloubku i přes 20 metrů.
  9. Lesík. Polozaniklá osada, označovaná původně Dolní Bludná, své pozdější jméno obdržela podle rodiny Lessigů, která zde žila od 17. století. Významná pramenná oblast, ze které se pomocí unikátní technické konstrukce jímá voda pro abertamský městský vodovod vybudovaný v roce 1909.
  10. Uranový důl Jeroným. Poslední činný uranový důl v jáchymovském revíru, uzavřený v roce 1965. Smolinec se zde těžil z hloubky až téměř 500 metrů, na rozsah dolování upomíná dodnes obrovská hlušinová halda.

Trasa není vyznačena v terénu, proto s sebou nezapomeňte turistickou mapu nebo GPS.

Blatenský příkop

Blatenský příkop

Rašeliniště u Bludné

Rašeliniště u Bludné

Pozůstatky dolu Drahá kožešina

Pozůstatky dolu Drahá kožešina

 
Blatenský příkop

Blatenský příkop

Hřebečenské vřesoviště

Hřebečenské vřesoviště

Prha arnika

Prha arnika

 

Více informací získáte v Infocentru Boží Dar. Kontaktovat Infocentrum »

Další zajímavá místa v okolí »

Hledáte ubytování na Božím Daru a v jeho okolí? Prohlédněte si nabídky a rezervujte online. Přehled ubytovacích kapacit »

 
Infocentrum Boží Dar

Infocentrum Boží Dar

Boží Dar 2
362 62 Boží Dar

+420 359 571 007
+420 603 539 020
e-mail: info@bozi-dar.eu