přeskočit k navigaci »

Nacházíte se zde: úvodní stránka » zajímavosti » příroda » Hornická poznávací trasa Přebuz

Hornická poznávací trasa Přebuz

PDF leták ke stažení »

Přebuz, její horský duch, příroda a památky jsou místem k zamilování. Trasa vám umožní nahlédnout do tajemných zákoutí starého dolování. Cesta po ní není pohodlná, počítejte raději s mokrým, měkkým podkladem a vezměte si terénní obuv. Bez svěžího povětří, zadumané krajiny zachumlané do mlh, fousaté trávy a houpavých rašelinišť by Přebuz ztratila své kouzlo. Poznávací trasa má 13 zastávek a měří 5,2 km.

Zastávky

 1. Hornická kolonie Přebuz (Frühbuß) vznikla u nalezišť cínové rudy. Němečtí předkové sezónně rýžovali kasiterit ze zvětralin a potočních nánosů od 14. století. V roce 1543 vzniklo u hlubinných šachet a štol hornické sídliště, které bylo 1553-1613 městečkem.
 2. Přebuzský vodní příkop (Erbgraben) je nejméně nápadnou, ale nejstarší hornickou památkou Přebuzi. Založili ho Šlikové v polovině 16. století.
 3. Cínový důl byl otevřen 1909–1914 pod jménem Čerstvé štěstí (Frischglück) a 1931–1958 jako Ritterův důl (Ritterschacht). Dosáhl hloubky 120 m a zůstaly po něm řady propadlin, podle kterých poznáme směr žil.
 4. Skalka schovaná ve smrčkách vlevo těsně u cesty na Hartelsberg odkrývá unikátní textury cínonosných žul. Tyto žuly vznikly utuhnutím podzemního magmatického rezervoáru před 325 milióny let.
 5. Hartelsberg (Čertova hora, 987 m n. m.) je magickou kuželovou dominantou Přebuze. Umožňuje výhledy do Krušných hor, Smrčin, Českého lesa, Slavkovského lesa, Tepelské vrchoviny a Doupovských hor.
 6. Panský důl (Herrenzeche) umožňuje dobrodružně nahlédnout do rozeklaných povrchových výrubů, propadlých štol, poklesových kotlin, vodních ponorů a vyvěraček, které zůstaly po těžbě cínu v 16.-19. století.
 7. Těžní věž Hlavní jámy (Hauptschacht) byla v činnosti od 2. světové války do roku 1958 a je nyní technickou památkou. Pod zabetonovaným ústím jámy je zatopený labyrint chodeb do hloubky 190 m.
 8. Úpravna cínových a arzénových rud (1933–1945) byla nejúspěšnějším projektem svého druhu v západním Krušnohoří.
 9. Odkaliště hlušiny (Schlemmteich) obsahuje odpadní pískové usazeniny vzniklé praním rud.
 10. Jitřní štola (Gut-Morgen-Stollen) pamatuje počátek hornictví na Přebuzi v 16. století. Štola byla upravena ve 20. století na sklad trhavin.
 11. Alžbětinská dědičná štola (St.-Elisabeth-Erbstollen) byla klíčově důležitou odvodňovací štolou v 16.- 19. století.
 12. Buchar (Bucherich) ve stoupání silnice ke kostelu byl drtírnou cínové rudy, která zásobovala nedalekou plavírnu a huť.
 13. Kostel sv. Bartoloměje z roku 1781 je v majetku římsko-katolické farnosti Kraslice. Obětavou péčí rodáků a s přispěním církve, státu, kraje, obce i občanů se po etapách daří zvládat jeho opravu.
 
trasa Přebuz

trasa Přebuz

Úpravna rud u dolu Otto

Úpravna rud u dolu Otto

Hlavní šachta

Hlavní šachta

 
Ústí Jitřní štoly

Ústí Jitřní štoly

Opravovaný kostel sv. Bartoloměje

Opravovaný kostel sv. Bartoloměje

 

Více informací získáte v Infocentru Boží Dar. Kontaktovat Infocentrum »

Další zajímavá místa v okolí »

Hledáte ubytování na Božím Daru a v jeho okolí? Prohlédněte si nabídky a rezervujte online. Přehled ubytovacích kapacit »

 
Infocentrum Boží Dar

Infocentrum Boží Dar

Boží Dar 2
362 62 Boží Dar

+420 359 571 007
+420 603 539 020
e-mail: info@bozi-dar.eu