přeskočit k navigaci »

Nacházíte se zde: úvodní stránka » zajímavosti » příroda » Hornická historie Zlatý Kopec

Hornická historie Zlatý Kopec

PDF leták ke stažení »

Ložisko cínových, polymetalických a magnetitových skarnů Zlatý Kopec se nachází jihovýchodně od stejnojmenné osady při hranici se Saskem, asi 5 km od Božího Daru.

Skarny jsou zvláštní horniny, které vznikly přeměnou nečistých vápenců nebo dolomitů v blízkosti intruzí hlubinných vyvřelin (nejčastěji žul). Po mineralogické stránce je charakterizuje zejména přítomnost granátu- andraditu, amfibolu, pyroxenu, chloritu a epidotu. Na Zlatém Kopci tvoří skarny dvě deskovitá tělesa uzavřená v chloriticko-sericitických fylitech. Užitkovou složkou je nejkvalitnější železná ruda - magnetit, ke kterému se často přidružují rudy zinku, mědi a cínu.

Svým jedinečným zrudněním zaujímá ložisko Zlatý Kopec zvláštní postavení mezi krušnohorskými cínovými doly. Hornická činnost na něm probíhala od 16. století a kromě cínu tu byly v menší míře získávány i železo, měď a stříbro. Zhruba od roku 1860 se těžily i rudy zinku.

Vzhledem k příhodně svažitému terénu bylo ložisko otevřeno štolami. Na hlavní skarnové poloze pracovaly štoly Kohlreuter, Mathesius, Tříkrálová a Johannes,k hlouběji uloženému tělesu zvanému Hugo vedly štoly Hugo a Hermann. Těžba sahala do hloubky asi 80 metrů.

Poslední práce probíhaly ve druhé polovině 20. století, kdy byly v rámci geologického průzkumu znovu otevřeny staré štoly a provedena řada vrtů. Plošný rozsah takto ověřeného ložiska je 600x300 m a průměrná kovnatost 0,94-1,26 % cínu, 0,50-0,93 % zinku, 0,04-0,40 % mědi a 13,95 % železa. Spolu se zinkem se vyskytují zvýšené obsahy kadmia a india, které poutají zájem novodobých prospektorů.

V západním předpolí ložiska proběhl průzkum na uranové rudy. Vyraženo bylo několik štol, ovšem bez valného úspěchu.

 
Zlatý Kopec

Zlatý Kopec

Zlatý Kopec

Zlatý Kopec

Štola Johannes pod Kaffenberskou cestou

Štola Johannes pod Kaffenberskou cestou

 
Ústí štoly Mathesius

Ústí štoly Mathesius

OŠachta Kohlreuter

Šachta Kohlreuter

Důlní mapa z roku 1921

Důlní mapa z roku 1921

 

Více informací získáte v Infocentru Boží Dar. Kontaktovat Infocentrum »

Další zajímavá místa v okolí »

Hledáte ubytování na Božím Daru a v jeho okolí? Prohlédněte si nabídky a rezervujte online. Přehled ubytovacích kapacit »

 
Infocentrum Boží Dar

Infocentrum Boží Dar

Boží Dar 2
362 62 Boží Dar

+420 359 571 007
+420 603 539 020
e-mail: info@bozi-dar.eu