přeskočit k navigaci »

Nacházíte se zde: úvodní stránka » zajímavosti na Božím Daru a v okolí » příroda

Příroda

Štola Johannes – Zlatý Kopec

Nenechte si ujít jeden z nejpozoruhodnějších rudních revírů v České republice, kterým je skarnový revír Zlatý Kopec rozprostírající se ve strmém svahu nad pravým břehem Zlatého potoka.

Štola Kryštof – Hřebečná

Zažijte jedinečné podzemní dobrodružství v největším cínovém dolu v českém Krušnohoří.

Štola č. 1 – Jáchymov

Jáchymov patří mezi nejvýznamnější česká hornická historická města. Mezi památky na těžbu stříbrných i uranových rud patří i areál štoly č. 1.

Štola Země zaslíbená – Mědník

Štola Země zaslíbená je svědkem nejstarších počátků dolování na Mědníku. Stěny štoly vypovídají o různých způsobech ražby, nejzajímavější jsou úseky chodeb pokryté silnou vrstvou sazí, které jsou připisovány technickému dobývání hornin.

Naučná stezka Božídarské rašeliniště

Státní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště zabírá plochu více než 900 ha. Informace o zdejší fauně i floře najdete na tabulích rozmístěných na trase naučné stezky. Více »

Naučná stezka Blatenský příkop

Tato technická kulturní památka zásobovala nezbytnou vodou krušnohorské doly a později průmyslové závody. Příkop, dlouhý asi 12 km, lemuje naučná stezka s 23 zastaveními. Více »

Naučná stezka Horní Blatná - Vlčí jámy

Propadliny někdejšího dolu Wolfgang, ve kterých se i v létě drží sníh, rozhlednu Blatenský vrch, muzeum v Horní Blatné a další zajímavosti vás čekají na 5,5 km dlouhé stezce. Více »

Naučná stezka Jáchymovské peklo

Naučná stezka Jáchymovské peklo vznikla na památku vězňů padlých i přeživších v jáchymovských dolech. Na 8,5 kilometrech stezky o dolech, pracovních táborech i přírodě Krušných hor. Více »

Božídarský Špičák

Božídarský Špičák je se svými 1115 metry dominantou Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště. Špičák je nejvyšší čedičovou kupou sopečného původu ve střední Evropě. Více »

Zlatý Kopec

Zlatý kopec a údolí Zlatého potoka jsou oblíbeným turistickým cílem. V okolí Zlatého kopce byl v roce 1995 vyhlášen přírodní park. Najdete zde zachovalé porosty smrků a relikty starých bučin. Více »

Po stopách horníků

Česko-bavorský geopark je ukázkovým územím s projevy stovky milionů let trvajících geologických procesů podél významné struktury tzv. oherského riftu. Geologickou pestrost území podtrhují ložiska hnědého uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů. Více »

Tajemství nitra Země

Dávné sny o letech na Měsíc se lidstvu vyplnily, létá se dokonce na Mars i dále ke hvězdám. "Cesta do středu Země" ale dosud zůstává fikcí. A kvůli vysokým tlakům a teplotám panujícím v nejhlubším zemském nitru fikcí asi zůstane ještě dlouhou dobu. Více »

Geologické zajímavosti

Česko-Bavorský Geopark je ukázkovým územím s projevy stovky milionů let trvajících geologických procesů podél významné struktury tzv. oherského prolomu (riftu). Tato příkopová propadlina je geologicky nejaktivnější oblastí Českého masivu. Více »

Naučná trasa Bludná

Projdete se po prastaré zemské hranici, budete si moci prohlédnout krásy vrchovištního rašeliniště a vydáte se do míst, kde se v minulosti intenzivně těžily rudy cínu a železa. Trasa vedená převážně po udržovaných lesních cestách je pokračováním Horské naučné stezky Hřebečná, kterou propojuje do uceleného okruhu. Vlastní naučná trasa Bludná má 10 zastávek a měří 8 km, jež lze pohodlně absolvovat za 3 až 4 hodiny. Více »

Blatenský vodní příkop

V 16. století byl v důlních revírech nutnou podmínkou dobývání a zpracování rud dostatek vodní energie. K pohonu vodotěžných strojů a úpraven i k transportu stavebního a palivového dříví byla využívána voda přírodních toků i umělých kanálů. Více »

Hornická poznávací trasa Přebuz

Přebuz, její horský duch, příroda a památky jsou místem k zamilování. Trasa vám umožní nahlédnout do tajemných zákoutí starého dolování. Cesta po ní není pohodlná, počítejte raději s mokrým, měkkým podkladem a vezměte si terénní obuv. Bez svěžího povětří, zadumané krajiny zachumlané do mlh, fousaté trávy a houpavých rašelinišť by Přebuz ztratila své kouzlo. Poznávací trasa má 13 zastávek a měří 5,2 km. Více »

Hornická historie Zlatý Kopec

Ložisko cínových, polymetalických a magnetitových skarnů Zlatý Kopec se nachází jihovýchodně od stejnojmenné osady při hranici se Saskem, asi 5 km od Božího Daru. Více »

Další možnosti pro využití volného času (letní bobová dráha, bazény...) na Božím Daru a v jeho okolí najdete na stránce „Aktivity“.

 
Infocentrum Boží Dar

Infocentrum Boží Dar

Boží Dar 2
362 62 Boží Dar

+420 359 571 007
+420 603 539 020
e-mail: info@bozi-dar.eu